Податоци за GTIN 05319992100199

Податоци за производот
Глобален број на трговската единица 05319992100199     
Име на брендот Венец А.Д.
Име на брендот (латиница) Venec A.D.
Име на производот Дисан бело, Класик 0.75 - 2023\Disan white, Classic 0.75 - 2023
Тип на бар код симбологија GS1-13 (EAN-13)
Земја на потекло (ISO код) Македонија
Земји каде што се продава производот
MK,
Име на компанијата провајдер на податоците ВЕНЕЦ АД - НЕГОТИНО
GLN на компанијата провајдер на податоците 5319990919007
Име на производителот ВЕНЕЦ АД - НЕГОТИНО
GLN на производителот 5319990919007
Статус на производот Корекција на податоците за производот
 
       

Индикатори

Дали производот е наменет за крајниот потрошувач (на местото на продажба)?

Дали производот е на основно ниво во хиерархијата на производи?


Дали производот е со променлива мера?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на нарачка (да биде нарачан)?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на испорака (дистрибуција)?

Дали производот може да се фактурира?

Опис и класификација


Категоризација на производот
Сегмент:
50000000 - Храна/Пијалоци/Тутун

Фамилија: 50200000 - Пијалоци

Класа: 50202200 - Алкохолни пијалоци

Група (brick): 10000276 - Вино - негазирано
Декларација на производот (без состојки)
Декларација
Опис на виното: Суво бело вино, купажа (cuvée) од сортите Жилавка, Гренаш бланк, Смедеревка и Совињон бланк, со нежно златна жолта боја. Се одликува со свежи и интензивни ароми на банана, круша, како и ноти на зелено јаболко, праска. Вино со полно тело, со изразена избалансирана киселост, свежина, хармоничен цитрусен финиш и суптилни билни ноти.
Dry white wine, blend (cuvée) of the Žilavka, Grenache Blanc, Smederevka and Sauvignon Blanc varieties, with a soft golden yellow color. It is characterized by fresh and intense aromas of banana, pear, as well as notes of green apple and peach. Full-bodied wine, with pronounced balanced acidity, freshness, harmonious citrus finish and subtle herbal notes.

Пакување на производот

Хиерархиска конфигурација на производот Единечен производ
Волумен 750 ml
Нето содржина Суво було вино - 750 мл
Дали производот има пакување кое се враќа?
Дали пакувањето се рециклира?
Дали производот доделен batch/lot?
Дали производот може да се врати доколку не е продаден?

Датуми и животен век на производот


Датум на внес на валидни информации за производот 20/02/2024
Датум кога производот станува достапен 20/02/2024
Датум на последна промена на производот 21/02/2024
Сезона во која е достапен производот? цела година

Складирање и користење


Минимална температура на која производот може да се складира 8 C
Максимална температура на која производот може да се складира 18 C
Упатство за складирање/користење
Упатство за складирање/користење
Да се чува според зададените максимална и минимална температура, на суво, темно место подалеку од директни и индиректни извори на топлина.


Состав и алергени

Алергенси
  • сулфур диоксид и сулфити
Агенција која го контролира дефинирањето на алергенсите Универзитет "св. Кирил и Методиј" , Земјоделски институт - Скопје
Процент на алкохол 13
Дали производот е вегетаријански?
Дали производот е вегански?
Дали производот е посен?
Дали производот содржи опасна супстанција?
Дали производот е органски?

Нутритивни факти

Материјали за рециклирање