Податоци за GTIN 05319990295576

Податоци за производот
Глобален број на трговската единица 05319990295576     
Име на брендот МАКОТЕХНА
Име на брендот (латиница) MAKOTEHNA
Име на производот бактогел 500ml
Тип на бар код симбологија GS1-13 (EAN-13)
Земја на потекло (ISO код) Македонија
Земји каде што се продава производот
MK,
Име на компанијата провајдер на податоците МАКОТЕХНА ДОО - БИТОЛА
GLN на компанијата провајдер на податоците 5319990295002
Име на производителот МАКОТЕХНА ДОО - БИТОЛА
GLN на производителот 5319990295002
Статус на производот Додаден за прв пат
 
       

Индикатори

Дали производот е наменет за крајниот потрошувач (на местото на продажба)?

Дали производот е на основно ниво во хиерархијата на производи?


Дали производот е со променлива мера?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на нарачка (да биде нарачан)?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на испорака (дистрибуција)?

Дали производот може да се фактурира?

Опис и класификација


Категоризација на производот
Сегмент:
47000000 - Средства за хигиена и чистење

Фамилија: 47100000 - Средства за чистење/одржување на домаќинства

Класа: 47101600 - Средства за одржување/чистење на домаќинствата

Група (brick): 10000441 - Дезинфекциски средства
Декларација на производот (без состојки)
Декларација
Антибактериски гел за дезинфекција на раце. Содржи 70% алкохол и адитив за нега на кожа.

Пакување на производот

Хиерархиска конфигурација на производот Единечен производ
Волумен 500 ml
Дали производот има пакување кое се враќа?
Дали пакувањето се рециклира?
Дали производот доделен batch/lot?
Дали производот може да се врати доколку не е продаден?

Датуми и животен век на производот


Датум на внес на валидни информации за производот 21/04/2021
Датум кога производот станува достапен 21/04/2021
Датум на последна промена на производот 21/04/2021
Сезона во која е достапен производот? цела година

Складирање и користење


Упатство за складирање/користење
Упатство за складирање/користење
САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА! ПОДАЛЕКУ ОД ДОФАТ НА ДЕЦА !!


Состав и алергени

Агенција која го контролира дефинирањето на алергенсите Агенција за храна и ветеринарство
Процент на алкохол 70
Дали производот е вегетаријански?
Дали производот е вегански?
Дали производот е посен?
Дали производот содржи опасна супстанција?
Дали производот е органски?

Нутритивни факти