Податоци за GTIN 05319991646063

Податоци за производот
Глобален број на трговската единица 05319991646063     
Име на брендот СТОБИ
Име на брендот (латиница) STOBI
Име на производот Zilavka\Zilavka
Тип на бар код симбологија GS1-13 (EAN-13)
Земја на потекло (ISO код) Македонија
Земји каде што се продава производот
MK,
Име на компанијата провајдер на податоците ВИНАРИЈА СТОБИ ДООЕЛ - ГРАДСКО
GLN на компанијата провајдер на податоците 5319991251007
Име на производителот ВИНАРИЈА СТОБИ ДООЕЛ - ГРАДСКО
GLN на производителот 5319991251007
Статус на производот Корекција на податоците за производот
 
       

Индикатори

Дали производот е наменет за крајниот потрошувач (на местото на продажба)?

Дали производот е на основно ниво во хиерархијата на производи?


Дали производот е со променлива мера?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на нарачка (да биде нарачан)?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на испорака (дистрибуција)?

Дали производот може да се фактурира?

Опис и класификација


Категоризација на производот
Сегмент:
50000000 - Храна/Пијалоци/Тутун

Фамилија: 50200000 - Пијалоци

Класа: 50202200 - Алкохолни пијалоци

Група (brick): 10000276 - Вино - негазирано
Декларација на производот (без состојки)
Декларација
Вино направено од регионалната сорта грозје Жилавка. Зеленкаста нијанса со кристална рефлексија, свежо, овошно, силно. Го препорачуваме на температура од 8-10°C со ладни предјадења, риба или тестенини. БЕРБА ОД СОПСТВЕНИ ПЛАНТАЖИ
Wine made from the regional grape variety Žilavka. Greenish shade with crystal reflection, fresh, fruity, strong. We recommend it at a temperature of 8-10°C with cold appetizers, fish or pasta HARVESTING FROM OWN PLANTATIONS

Пакување на производот

Хиерархиска конфигурација на производот Единечен производ
Волумен 750 ml
Дали производот има пакување кое се враќа?
Дали пакувањето се рециклира?
Дали производот доделен batch/lot?
Дали производот може да се врати доколку не е продаден?

Датуми и животен век на производот


Датум на внес на валидни информации за производот 29/03/2024
Датум кога производот станува достапен 29/03/2024
Датум на последна промена на производот 11/04/2024
Сезона во која е достапен производот? цела година

Складирање и користење


Упатство за складирање/користење
Упатство за складирање/користење
Служење: препорачуваме служење на температура од 8-10°C
Serving: We recommend it at a temperature of 8-10°C.


Состав и алергени

Состојки
Состојки
СОСТАВ 100% Жилавка
GRAPRES 100% Zilavka


Алергенси
  • сулфур диоксид и сулфити
Агенција која го контролира дефинирањето на алергенсите Агенција за храна и ветеринарство
Процент на алкохол 13
Дали производот е вегетаријански?
Дали производот е вегански?
Дали производот е посен?
Дали производот содржи опасна супстанција?
Дали производот е органски?

Нутритивни факти

Нутрицистички податок100 g/ml
Енергетска вредност (kJ/kcal)2500 kJ/250 kcal
Јаглехидрати20 g
Протеини3 g
Влакна (растителни)2 g

Материјали за рециклирање

КодОпис
70 (Other)All other plastics