Податоци за GTIN 05319992073080

Податоци за производот
Глобален број на трговската единица 05319992073080     
Име на брендот СТОБИ
Име на брендот (латиница) STOBI
Име на производот Куве Ред Македон\Cuvee Red Macedon
Тип на бар код симбологија GS1-13 (EAN-13)
Земја на потекло (ISO код) Македонија
Земји каде што се продава производот
MK,
Име на компанијата провајдер на податоците ВИНАРИЈА СТОБИ ДООЕЛ - ГРАДСКО
GLN на компанијата провајдер на податоците 5319991251007
Име на производителот ВИНАРИЈА СТОБИ ДООЕЛ - ГРАДСКО
GLN на производителот 5319991251007
Статус на производот Корекција на податоците за производот
 
       

Индикатори

Дали производот е наменет за крајниот потрошувач (на местото на продажба)?

Дали производот е на основно ниво во хиерархијата на производи?


Дали производот е со променлива мера?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на нарачка (да биде нарачан)?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на испорака (дистрибуција)?

Дали производот може да се фактурира?

Опис и класификација


Категоризација на производот
Сегмент:
50000000 - Храна/Пијалоци/Тутун

Фамилија: 50200000 - Пијалоци

Класа: 50202200 - Алкохолни пијалоци

Група (brick): 10000276 - Вино - негазирано
Декларација на производот (без состојки)
Декларација
Мешавина од вулкански почви и песочна глина резултира со структурирано вино што го рефлектира Тиквешкиот тероар. Поединечни лотови од Сира, Вранец, Каберне Фран и Петит Вердо се ферментирани и созреани за да се откријат сортните карактеристики пред блендингот. Виното има нежна зачинетост на пиперка и сочно полно тело. Зреено во дабови буриња.
A mixture of volcanic soils and sandy clay results in a structured wine that reflects the Tikvesh terroir. Individual lots of Syrah, Vranec, Cabernet Franc and Petit Verdot are fermented and matured to reveal varietal characteristics prior to blending. The wine has a gentle spiciness of pepper and a juicy full body. Aged in oak barrels

Пакување на производот

Хиерархиска конфигурација на производот Единечен производ
Волумен 750 ml
Дали производот има пакување кое се враќа?
Дали пакувањето се рециклира?
Дали производот доделен batch/lot?
Дали производот може да се врати доколку не е продаден?

Датуми и животен век на производот


Датум на внес на валидни информации за производот 02/04/2024
Датум кога производот станува достапен 02/04/2024
Датум на последна промена на производот 02/04/2024
Сезона во која е достапен производот? цела година

Складирање и користење


Упатство за складирање/користење
Упатство за складирање/користење
Служење: Препорачливо е да е служи на температура од 15-17°C.
Serving: We recommend it at a temperature of 15 - 17°C


Состав и алергени

Состојки
Состојки
СОСТАВ 45% Сира, 30% Вранец, 15% Каберне
GRAPRES 45% Syrah, 30% Vranec, 15% Cabernet


Агенција која го контролира дефинирањето на алергенсите Агенција за храна и ветеринарство
Процент на алкохол 14
Дали производот е вегетаријански?
Дали производот е вегански?
Дали производот е посен?
Дали производот содржи опасна супстанција?
Дали производот е органски?

Нутритивни факти

Нутрицистички податок100 g/ml
Енергетска вредност (kJ/kcal)250g-250ml
Јаглехидрати20 g
Протеини3 g
Влакна (растителни)2 g

Материјали за рециклирање