Најпребаруван производ и компанија за месец Октомври 2019
GS1 Македонија  | 11.12.2019

Најпребаруван производ за месец Октомври 2019 во GS1 Каталог е ЕВИНА – негазирана вода 6 L на ЦЕНТРО-ФРУТА ДООЕЛ - Виница, а најпребарувана компанија за овој период е ФОБАС КОМПАНИИ ДОО - СКОПЈЕПочитувани,

Најпребаруванпроизвод во GS1 Каталогот на артикли македонските компании за месец Октомври2019 е ЕВИНА– негазирана вода 6 L на ЦЕНТРО-ФРУТАДООЕЛ - Виница. Погледнете ги сите производи на тука.

Најпребаруванакомпанија во GS1 Каталогот на артикли на македонските компании за месец Октомври2019 е ФОБАС КОМПАНИ ДОО - Скопје.

Посететего каталогот на www.gs1katalog.mk,ажурирајте ги податоците заВашите производи и зголемете ја нивната видливост.

Доколкууште не сте дел од GS1 Каталогот, слободно контактирајте не за повеќеинформации. GS1 Каталогот е БЕСПЛАТЕН за сите членки наGS1 Македонија.