Податоци за GTIN 05319991251403

Податоци за производот
Глобален број на трговската единица 05319991251403     
Име на брендот СТОБИ
Име на брендот (латиница) STOBI
Име на производот Шардоне - Македон \Chardonnay Macedon
Тип на бар код симбологија GS1-13 (EAN-13)
Земја на потекло (ISO код) Македонија
Земји каде што се продава производот
MK,
Име на компанијата провајдер на податоците ВИНАРИЈА СТОБИ ДООЕЛ - ГРАДСКО
GLN на компанијата провајдер на податоците 5319991251007
Име на производителот ВИНАРИЈА СТОБИ ДООЕЛ - ГРАДСКО
GLN на производителот 5319991251007
Статус на производот Корекција на податоците за производот
 
       

Индикатори

Дали производот е наменет за крајниот потрошувач (на местото на продажба)?

Дали производот е на основно ниво во хиерархијата на производи?


Дали производот е со променлива мера?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на нарачка (да биде нарачан)?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на испорака (дистрибуција)?

Дали производот може да се фактурира?

Опис и класификација


Категоризација на производот
Сегмент:
50000000 - Храна/Пијалоци/Тутун

Фамилија: 50200000 - Пијалоци

Класа: 50202200 - Алкохолни пијалоци

Група (brick): 10000276 - Вино - негазирано
Декларација на производот (без состојки)
Декларација
Судирот помеѓу медитеранската и континенталната клима и белата глинеста почва резултира со производство на виното со карактер Шардоне. Виното комбинира структура, елеганција и рамнотежа. Мека текстура, фина киселост и живописни цитрусни овошја се поддржани од суптилниот француски даб
The collision between Mediterranean and continental climate and the white clay soil results in producing distinctive Chardonnay grapes. The wine combines structure, elegance and balance. Soft texture, fine acidity and vibrant citrus fruits are supported by subtle French oak

Пакување на производот

Хиерархиска конфигурација на производот Единечен производ
Волумен 750 ml
Дали производот има пакување кое се враќа?
Дали пакувањето се рециклира?
Дали производот доделен batch/lot?
Дали производот може да се врати доколку не е продаден?

Датуми и животен век на производот


Датум на внес на валидни информации за производот 01/04/2024
Датум кога производот станува достапен 01/04/2024
Датум на последна промена на производот 01/04/2024
Сезона во која е достапен производот? цела година

Складирање и користење


Упатство за складирање/користење
Упатство за складирање/користење
Служење: Препорачливо е да се служи на температура од 8-10°C.
Serving: We recommend it at a temperature of 8-10°C.


Состав и алергени

Состојки
Состојки
СОСТАВ 100% Шардон
GRAPRES 100% Chardonnay


Алергенси
  • сулфур диоксид и сулфити
Агенција која го контролира дефинирањето на алергенсите Агенција за храна и ветеринарство
Процент на алкохол 14
Дали производот е вегетаријански?
Дали производот е вегански?
Дали производот е посен?
Дали производот содржи опасна супстанција?
Дали производот е органски?

Нутритивни факти

Нутрицистички податок100 g/ml
Енергетска вредност (kJ/kcal)250g/2500ml
Јаглехидрати20 g
Протеини3 g
Влакна (растителни)2 g

Материјали за рециклирање