Податоци за GTIN 05319991251762

Податоци за производот
Глобален број на трговската единица 05319991251762     
Име на брендот СТОБИ
Име на брендот (латиница) STOBI
Име на производот Грашевина 1L\Grasevina 1L
Тип на бар код симбологија GS1-13 (EAN-13)
Земја на потекло (ISO код) Македонија
Земји каде што се продава производот
MK,
Име на компанијата провајдер на податоците ВИНАРИЈА СТОБИ ДООЕЛ - ГРАДСКО
GLN на компанијата провајдер на податоците 5319991251007
Име на производителот ВИНАРИЈА СТОБИ ДООЕЛ - ГРАДСКО
GLN на производителот 5319991251007
Статус на производот Корекција на податоците за производот
 
       

Индикатори

Дали производот е наменет за крајниот потрошувач (на местото на продажба)?

Дали производот е на основно ниво во хиерархијата на производи?


Дали производот е со променлива мера?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на нарачка (да биде нарачан)?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на испорака (дистрибуција)?

Дали производот може да се фактурира?

Опис и класификација


Категоризација на производот
Сегмент:
50000000 - Храна/Пијалоци/Тутун

Фамилија: 50200000 - Пијалоци

Класа: 50202200 - Алкохолни пијалоци

Група (brick): 10000276 - Вино - негазирано
Декларација на производот (без состојки)
Декларација
Креирано од истоимената сорта позната и како Италијански Ризлинг со жива, сјајна светло жолто-зеленкаста нијанса. Питко со овошни и минерални тонови со арома на праска и кајсија. Вкусот е добро потенциран, прикладно киселкаст, жив, заокружен со впечатлив финиш. Се служи на температура од 8-10°C. БЕРБА ОД СОПСТВЕНИ ПЛАНТАЖИ
Created from the eponymous variety also known as Italian Riesling with a lively, bright bright yellow-green hue. Drink with fruity and mineral tones with aroma of peach and apricot. The taste is well accentuated, suitably sour, lively, rounded off with an impressive finish. It is served at a temperature of 8-10°C. HARVESTING FROM OWN PLANTATIONS

Пакување на производот

Хиерархиска конфигурација на производот Единечен производ
Волумен 1 l
Дали производот има пакување кое се враќа?
Дали пакувањето се рециклира?
Дали производот доделен batch/lot?
Дали производот може да се врати доколку не е продаден?

Датуми и животен век на производот


Датум на внес на валидни информации за производот 05/04/2024
Датум кога производот станува достапен 05/04/2024
Датум на последна промена на производот 05/04/2024
Сезона во која е достапен производот? цела година

Складирање и користење


Упатство за складирање/користење
Упатство за складирање/користење
Служење: препорачуваме служење на температура од 8-10°C
Serving: We recommend it at a temperature of 8-10°C


Состав и алергени

Состојки
Состојки
СОСТАВ 96% Италијански ризлинг, 4%
GRAPRES 96% Italian Riesling, 4% Smederevka


Алергенси
  • сулфур диоксид и сулфити
Агенција која го контролира дефинирањето на алергенсите Агенција за храна и ветеринарство
Процент на алкохол 11.5
Дали производот е вегетаријански?
Дали производот е вегански?
Дали производот е посен?
Дали производот содржи опасна супстанција?
Дали производот е органски?

Нутритивни факти

Нутрицистички податок100 g/ml
Енергетска вредност (kJ/kcal)2500 kJ/250 kcal
Јаглехидрати20 g
Протеини3 g
Влакна (растителни)2 g

Материјали за рециклирање