Најпребаруван производ и компанија за месец Ноември 2019
GS1 Македонија  | 11.12.2019

Најпребаруван производ за месец Ноември 2019 во GS1 Каталог е СЕНСИЛ ФЕЈС КЕР – ЛОСИОН ЗА ЛИЦЕ ДЕРМОГАЛ на ГАЛАФАРМ ДООЕЛ - Скопје, а најпребарувана компанија за овој период е ФОБАС КОМПАНИИ ДОО - СКОПЈЕПочитувани,

Најпребаруванпроизвод во GS1 Каталогот на артикли македонските компании за месец Ноември2019 е СЕНСИЛФЕЈС КЕР  –  лосион за лице дермогал на ГАЛАФАРМДООЕЛ - Скопје. Погледнете ги сите производи на тука.

Најпребаруванакомпанија во GS1 Каталогот на артикли на македонските компании за месец Ноември2019 е ФОБАС КОМПАНИ ДОО - Скопје.

Посететего каталогот на www.gs1katalog.mk,ажурирајте ги податоците заВашите производи и зголемете ја нивната видливост.

Доколкууште не сте дел од GS1 Каталогот, слободно контактирајте не за повеќеинформации. GS1 Каталогот е БЕСПЛАТЕН за сите членки наGS1 Македонија.