Податоци за GTIN 05319992073134

Податоци за производот
Глобален број на трговската единица 05319992073134     
Име на брендот СТОБИ
Име на брендот (латиница) STOBI
Име на производот Vranec\Vranec
Тип на бар код симбологија GS1-13 (EAN-13)
Земја на потекло (ISO код) Македонија
Земји каде што се продава производот
MK,
Име на компанијата провајдер на податоците ВИНАРИЈА СТОБИ ДООЕЛ - ГРАДСКО
GLN на компанијата провајдер на податоците 5319991251007
Име на производителот ВИНАРИЈА СТОБИ ДООЕЛ - ГРАДСКО
GLN на производителот 5319991251007
Статус на производот Корекција на податоците за производот
 
       

Индикатори

Дали производот е наменет за крајниот потрошувач (на местото на продажба)?

Дали производот е на основно ниво во хиерархијата на производи?


Дали производот е со променлива мера?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на нарачка (да биде нарачан)?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на испорака (дистрибуција)?

Дали производот може да се фактурира?

Опис и класификација


Категоризација на производот
Сегмент:
50000000 - Храна/Пијалоци/Тутун

Фамилија: 50200000 - Пијалоци

Класа: 50202200 - Алкохолни пијалоци

Група (brick): 10000276 - Вино - негазирано
Декларација на производот (без состојки)
Декларација
Темна рубин боја, со нагласени овошно-зачински ароми. Робустно, полно, концентрирано, богато со пријатни танини. Типичен балкански претставник соодветен за дозревање во шише. Најдобро е да се служи на 14- 16°C со црвено месо и сирења. БЕРБА ОД СОПСТВЕНИ ПЛАНТАЖИ
Dark ruby color, with accentuated fruit and spice aromas. Robust, full, concentrated, rich with pleasant tannins. A typical Balkan representative suitable for aging in the bottle. It is best served at 14-16°C with red meat and cheeses. HARVESTING FROM OWN PLANTATIONS

Пакување на производот

Хиерархиска конфигурација на производот Единечен производ
Волумен 750 ml
Дали производот има пакување кое се враќа?
Дали пакувањето се рециклира?
Дали производот доделен batch/lot?
Дали производот може да се врати доколку не е продаден?

Датуми и животен век на производот


Датум на внес на валидни информации за производот 29/03/2024
Датум кога производот станува достапен 29/03/2024
Датум на последна промена на производот 29/03/2024
Сезона во која е достапен производот? цела година

Складирање и користење


Упатство за складирање/користење
Упатство за складирање/користење
Служење: Препорачуваме служење на температура од 14-16°C.
Serving: We recommend it at a temperature of 14 - 16°C


Состав и алергени

Состојки
Состојки
СОСТАВ 100% Вранец
GRAPRES 100% Vranec


Алергенси
  • сулфур диоксид и сулфити
Агенција која го контролира дефинирањето на алергенсите Агенција за храна и ветеринарство
Процент на алкохол 12
Дали производот е вегетаријански?
Дали производот е вегански?
Дали производот е посен?
Дали производот содржи опасна супстанција?
Дали производот е органски?

Нутритивни факти

Нутрицистички податок100 g/ml
Енергетска вредност (kJ/kcal)2500 kJ/250 kcal
Јаглехидрати20 g
Влакна (растителни)2 g
Протеини3 g

Материјали за рециклирање