Податоци за GTIN 05318000021181

Податоци за производот
Глобален број на трговската единица 05318000021181     
Име на брендот ЕЛИКСИР
Име на брендот (латиница) ELIKSIR
Име на производот ЕКСТРА ВИРЏИН 0,25Л
Тип на бар код симбологија GS1-13 (EAN-13)
Земја на потекло (ISO код) Албанија
Земји каде што се продава производот
MK,
Име на компанијата провајдер на податоците ЗОНЕКС ДОО - ГЕВГЕЛИЈА
GLN на компанијата провајдер на податоците 5318000021105
Име на производителот ЗОНЕКС ДОО - ГЕВГЕЛИЈА
GLN на производителот 5318000021105
Статус на производот Корекција на податоците за производот
 
       

Индикатори

Дали производот е наменет за крајниот потрошувач (на местото на продажба)?

Дали производот е на основно ниво во хиерархијата на производи?


Дали производот е со променлива мера?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на нарачка (да биде нарачан)?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на испорака (дистрибуција)?

Дали производот може да се фактурира?

Опис и класификација


Категоризација на производот
Сегмент:
50000000 - Храна/Пијалоци/Тутун

Фамилија: 50150000 - Масло/маст за јадење

Класа: 50151700 - Различни пакувања на масло/маст за јадење

Група (brick): 10000609 - Различни пакувања на масло/маст за јадење

Пакување на производот

Хиерархиска конфигурација на производот Единечен производ
Дали производот има пакување кое се враќа?
Дали пакувањето се рециклира?
Дали производот доделен batch/lot?
Дали производот може да се врати доколку не е продаден?

Датуми и животен век на производот


Датум на внес на валидни информации за производот 27/07/2020
Датум кога производот станува достапен 27/07/2020
Датум на последна промена на производот 27/07/2020
Сезона во која е достапен производот? цела година

Складирање и користење


Состав и алергени

Агенција која го контролира дефинирањето на алергенсите Агенција за храна и ветеринарство
Дали производот е вегетаријански?
Дали производот е вегански?
Дали производот е посен?
Дали производот содржи опасна супстанција?
Дали производот е органски?

Нутритивни факти