Податоци за GTIN 05310236001036

Податоци за производот
Глобален број на трговската единица 05310236001036     
Име на брендот ДИНАМО-ХИТ
Име на брендот (латиница) DINAMO-HIT
Име на производот ќумк лимен f130 250mm нефарбан\tin flue pipe f130 250mm
Тип на бар код симбологија GS1-13 (EAN-13)
Земја на потекло (ISO код) Македонија
Земји каде што се продава производот

Име на компанијата провајдер на податоците ДИНАМО-ХИТ ДОО - ВЕЛЕС
GLN на компанијата провајдер на податоците 5319991037007
Име на производителот ДИНАМО-ХИТ ДОО - ВЕЛЕС
GLN на производителот 5319991037007
Тарифен број 7306307710
Статус на производот Додаден за прв пат
 
       

Индикатори

Дали производот е наменет за крајниот потрошувач (на местото на продажба)?

Дали производот е на основно ниво во хиерархијата на производи?


Дали производот е со променлива мера?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на нарачка (да биде нарачан)?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на испорака (дистрибуција)?

Дали производот може да се фактурира?

Опис и класификација


Категоризација на производот
Сегмент:
83000000 - Градежни материјали

Фамилија: 83010000 - Градежни материјали

Класа: 83011900 - Запечатување и метално прицврстување

Група (brick): 10003173 - Цевки

Пакување на производот

Хиерархиска конфигурација на производот Единечен производ
Висина 250 mm
Бруто тежина 0.315 kg
Нето тежина 0.315 kg
Дали производот има пакување кое се враќа?
Дали пакувањето се рециклира?
Дали производот доделен batch/lot?
Дали производот може да се врати доколку не е продаден?

Датуми и животен век на производот


Датум на внес на валидни информации за производот 07/11/2019
Датум кога производот станува достапен 29/01/2016
Датум на последна промена на производот 07/11/2019
Сезона во која е достапен производот? цела година

Складирање и користење


Состав и алергени

Дали производот е вегетаријански?
Дали производот е вегански?
Дали производот е посен?
Дали производот содржи опасна супстанција?
Дали производот е органски?

Нутритивни факти

  
 • ДИНАМО-ХИТ ќумк тефлон f80 кривина фарбан лим 1.5mm 45

 • ДИНАМО-ХИТ ќумк тефлон f80 кривина фарбан лим 1.5mm 90

 • ДИНАМО-ХИТ ќумк тефлон f80 250mm фарбан

 • ДИНАМО-ХИТ ќумк тефлон f80 500mm фарбан

 • ДИНАМО-ХИТ ќумк тефлон f80 1000mm фарбан

 • ДИНАМО-ХИТ ќумк тефлон f130 0.4m фарбан

 • ДИНАМО-ХИТ ќумк тефлон f130 0.8m фарбан

 • ДИНАМО-ХИТ едностран емајлиран ќумк f120 белa кривина 2 класа

 • ДИНАМО-ХИТ двостран сет f80 црн

 • ДИНАМО-ХИТ двостранo лонче f80

 • ДИНАМО-ХИТ двострана т-рачва f80

 • ДИНАМО-ХИТ емајлиран ќумк кривина f80 црна 45

 • ДИНАМО-ХИТ емајлиран ќумк кривина f80 црна 90

 • ДИНАМО-ХИТ емајлиран ќумк f80 250mm црн

 • ДИНАМО-ХИТ емајлиран ќумк f80 500mm црн

 • ДИНАМО-ХИТ емајлиран ќумк f80 1000mm црн

 • ДИНАМО-ХИТ едностран кафен сет f80 Потера

 • ДИНАМО-ХИТ едностран кафен сет f80 Агродил

 • ДИНАМО-ХИТ еднострано кафена лонче f80

 • ДИНАМО-ХИТ кафена т-рачва еднострана f80

 • ДИНАМО-ХИТ едностран емајлиран ќумк кривина f80 кафена 45

 • ДИНАМО-ХИТ едностран емајлиран ќумк кривина f80 кафена 90

 • ДИНАМО-ХИТ eдностран емајлиран ќумк f80 250mm кафен

 • ДИНАМО-ХИТ едностран емајлиран ќумк f80 500mm кафен

 • ДИНАМО-ХИТ едностран емајлиран ќумк f80 1000mm кафен

 • ДИНАМО-ХИТ едностран сет f80

 • ДИНАМО-ХИТ еднострано бело лонче f80

 • ДИНАМО-ХИТ еднострана бела т-рачва f80

 • ДИНАМО-ХИТ едностран емајлиран ќумк f80 белa кривина 45

 • ДИНАМО-ХИТ едностран емајлиран ќумк f80 белa кривина 90

 • ДИНАМО-ХИТ едностран емајлиран ќумк f80 250mm бел

 • ДИНАМО-ХИТ едностран емајлиран ќумк f80 500mm бел

 • ДИНАМО-ХИТ едностран емајлиран ќумк f80 1000mm бел

 • ДИНАМО-ХИТ едностран сет црн МАТ f80

 • ДИНАМО-ХИТ еднострано црно лонче МАТ f80

 • ДИНАМО-ХИТ еднострана т-рачва црна МАТ f80

 • ДИНАМО-ХИТ едностран емајлиран ќумк кривина f80 црна 45 МАТ

 • ДИНАМО-ХИТ едностран емајлиран ќумк кривина f80 црна 90 МАТ

 • ДИНАМО-ХИТ едностран емајлиран ќумк f80 250mm црн МАТ

 • ДИНАМО-ХИТ едностран емајлиран ќумк f80 500mm црн МАТ

 • ДИНАМО-ХИТ едностран емајлиран ќумк f80 1000mm црн МАТ

 • ДИНАМО-ХИТ едностран емајлиран ќумк кривина f150 црна

 • ДИНАМО-ХИТ едностран емајлиран ќумк f150 250mm црн

 • ДИНАМО-ХИТ едностран емајлиран ќумк f150 500mm црн

 • ДИНАМО-ХИТ едностран емајлиран ќумк f150 1000mm црн

 • ДИНАМО-ХИТ едностран емајлиран ќумк кривина f150 кафена

 • ДИНАМО-ХИТ eдностран емајлиран ќумк f150 250mm кафен

 • ДИНАМО-ХИТ едностран емајлиран ќумк f150 500mm кафен

 • ДИНАМО-ХИТ едностран емајлиран ќумк f150 1000mm кафен

 • ДИНАМО-ХИТ едностран емајлиран ќумк f150 250mm бел