Најпребаруван производ и компанија за месец Август 2019
GS1 Македонија  | 13.09.2019

Најпребаруван прозивод за месец Август 2019 е ГЕВИНО - суво трпезно бело вино - Смедеревка 0.75L од ГЕВИНО ДООЕЛ - Скопје, а најпребарувана компанија е РИО ДООЕЛ - СкопјеПочитувани,

Најпребаруван производ во GS1 Каталогот на артикли намакедонските компании за месец Август 2019 е ГЕВИНО - суво трпезно бело вино - Смедеревка 0.75L од ГЕВИНО ДООЕЛ - Скопје Погледнете ги сите производи на тука.

Најпребарувана компанија во GS1 Каталогот на артикли намакедонските компании за месец Август 2019 е РИО ДООЕЛ - Скопје.

Посетете го каталогот на www.gs1katalog.mk,ажурирајте ги податоците за Вашите производи и зголемете ја нивната видливост.

Доколку уште не сте дел од GS1 Каталогот, слободно контактирајтене за повеќе информации. GS1 Каталогот е БЕСПЛАТЕНза сите членки на GS1 Македонија.