Најпребаруван производ и компанија за месец Јули 2019
GS1 Македонија  | 13.09.2019

Најпребаруван производ за месец Јули 2019 е Пелистерка Оранж ПЕТ 1.5L од Пелистерка АД - Скопје,.а најпребарувана компанија е Еврокекс Дооел - БитолаПочитувани,

Најпребаруван производ во GS1 Каталогот на артикли намакедонските компании за месец Јули 2019 е Пелистерка - Оранж ПЕТ 1.5 Lод ПЕЛИСТЕРКА АД - Скопје Погледнете ги сите производи на тука.

Најпребарувана компанија во GS1 Каталогот на артикли намакедонските компании за месец Јули 2019 е ЕВРОКЕКСДООЕЛ - Битола.