image

Најпребаруван производ и најпребарувана компанија во GS1 Каталогот за месец Јуни 2018

Објавено од GS1 Македонија  | јули, 04 2018

Најпребаруван производ во GS1 Каталогот за месец Јуни 2018 е ПЕРГАСТАРТ сируп, а најпребарувана компанија е ИНТЕГРАЛ ДООЕЛ - Тетово...

Повеќе

Најпребаруван производ и најпребарувана компанија во GS1 Каталогот за месец Мај 2018

Објавено од GS1 Македонија  | јуни, 07 2018

Најпребаруван производ за месец MAJ 2018 година е ФЕДОР сапун black edition на ФЕДОР ИЗРАБОТКА НА САПУНИ НИКОЛАС САШО СТАМЕНКОВИЌ - СКОПЈЕ, а нaјпребарувана компанија е ВИТАМИНКА АД - ПРИЛЕП...

Повеќе