Податоци за GTIN 05319991477025

Податоци за производот
Глобален број на трговската единица 05319991477025     
Име на брендот Сина Ума
Име на брендот (латиница) Sina Uma
Име на производот глина 500g\clay 500g\glina 500g
Тип на бар код симбологија GS1-13 (EAN-13)
Земја на потекло (ISO код) Македонија
Земји каде што се продава производот
MK, HR,
Име на компанијата провајдер на податоците ПЕЛИВАР КАМЕН ДООЕЛ - СКОПЈЕ
GLN на компанијата провајдер на податоците 5319991477001
Име на производителот ПЕЛИВАР КАМЕН ДООЕЛ - СКОПЈЕ
GLN на производителот 5319991477001
Статус на производот Додаден за прв пат
 
       

Индикатори

Дали производот е наменет за крајниот потрошувач (на местото на продажба)?

Дали производот е на основно ниво во хиерархијата на производи?


Дали производот е со променлива мера?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на нарачка (да биде нарачан)?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на испорака (дистрибуција)?

Дали производот може да се фактурира?

Опис и класификација


Категоризација на производот
Сегмент:
53000000 - Средства за лична нега и хигиена

Фамилија: 53220000 - Различни пакувања на производи за лична нега/хигиена

Класа: 53220100 - Различни пакувања на производи за лична нега/хигиена

Група (brick): 10000666 - Различни пакувања на производи за лична нега и хигиена
Декларација на производот (без состојки)
Декларација
СИНА УМА е вид на мрсна глина која се применува во козметичките третмани заради своите повеќекратни лековити својства. Таа е еколошки чист и 100% природен производ кој има висок капацитет на јонска измен, со што поседува својство за отстранување на токсините од кожата и отворање на порите. Во својот состав ги содржи минералите: силициум, алуминиум, калиум, магнезиум, железо, калциум и натриум. Природниот гранулометриски состав е со содржина на фракција под 32 микрометри од 95,45% Препаратот нема претрпено било каква термичка обработка и не содржи никакви адитиви. Бактериолошки е потполно безбеден.
Sina Uma is kind of an oily clay which is widely used in cosmetic treatments due to its multiple beneficial properties. It is an environmentally friendly and 100% natural product with a high ion exchange capacity, which possess a characteristic of skin detoxification and open the pores. Sina Uma contains minerals like silicon, aluminum, potassium, magnesium, iron, calcium and sodium. Natural granule composition is with fraction content of under 32 micrometers of 95.45%. The Sina Uma clay has not suffered any heat treatment and contains no additives. Bacteriologically it is a completely safe product. The Sina Uma clay except being used for cosmetic purposes centuries ago, was also used as a medicine in physical medicine (mud baths or clay coats) and in dermatology for the treatment of many skin diseases.
SINA UMA je vrsta masne gline koja se primjenuje u kozmetickim tretmanima radi svojih visestrukih korisnih svojstava. Ona je ekoloski cist, te 100% prirodan proizvod koji ima visoku kvalitetu jonske izmjene, cime posjeduje svojstvo otstranjivanja toksina iz koze i otvoranje pora. U svojem sastavu sadrzi minerale: silicij, aluminij, kalij, magnezij, zeljezo, kalcij, natrij. Prirodni granulometriski sastav je sadrzaj frakcije ispod 32 mikrometara od 95,45%. Preparat nije pretrpjeo ikakovu termicku obradu i ne sadrzi nikakove additive. Bakterioloski je potpuno siguran.

Пакување на производот

Хиерархиска конфигурација на производот Единечен производ
Висина 70 mm
Ширина 70 mm
Длабочина 70 mm
Бруто тежина 0.12 kg
Нето тежина 0.1 kg
Нето содржина 100 g
Дали производот има пакување кое се враќа?
Дали пакувањето се рециклира?
Дали производот доделен batch/lot?
Дали производот може да се врати доколку не е продаден?

Датуми и животен век на производот


Датум на внес на валидни информации за производот 17/08/2015
Датум кога производот станува достапен 26/08/2014
Датум на последна промена на производот 17/08/2015
Сезона во која е достапен производот? цела година

Складирање и користење


Упатство за складирање/користење
Упатство за складирање/користење
Се користи при: третман на скалп и коса (миење на косата со Сина Ума), маска за лице (затегнување на кожата, забрзување на циркулацијата, детоксификација, пилинг, подобрување на еластичноста на кожата), третман на мозолчиња, акни и митесери (посебно кај лица во пубертет), антицелулитни третмани, третман на иритирана кожа (претежно предизвикана од бричење, депилација, изгореници од сонце, убод од инсекти, од хемикалии итн.), третман на стопала ( поради потење, непријатна миризба, благи инфекции и пилирање на петици)
It is used for: treatment of the scalp and hair (washing hair with Sina Uma), face Mask (tightening of the skin, accelerating blood circulation, detoxification, peeling, improving skin elasticity), treatment of acne, acne and blackheads (especially for those in puberty), anti-cellulite treatments, treatment of irritated skin (mostly caused by shaving, waxing, sunburn, insect bites, chemicals, etc.), treatment of feet (due to perspiration, odor, mild infections and heel peeling)
Primjena i nacin uporabe: tretman skalpa i kose, tretman lica, maska za lice, tretman bubuljica, akni i mitesera, anticelulitni tretman, tretman iritirane koze, tretman stopala (radi znojenja, neprijatnog vonja i blagih infekcija). Glina kao prirodni proizvod se rabila i jos uvijek se rabi i kao lijek u dermatologiji i u fizikalnoj medicine, ali u obvrznoj konsultaciji i preporukom lijecnika.


Состав и алергени

Состојки
Состојки
Содржи минерали: силициум, алуминиум, калиум, магнезиум, железо, калциум и натриум. Природниот гранулометриски состав е со содржина на фракција под 32 микрометри од 95,45%.
Contains minerals like silicon, aluminum, potassium, magnesium, iron, calcium and sodium. Natural granule composition is with fraction content of under 32 micrometers of 95.45%.
Sadrzi minerale: silicij, aluminij, kalij, magnezij, zeljezo, kalcij, natrij. Prirodni granulometriski sastav je sadrzaj frakcije ispod 32 mikrometara od 95,45%.


Агенција која го контролира дефинирањето на алергенсите ЈЗУ Институт за Јавно Здравје
Дали производот е вегетаријански?
Дали производот е вегански?
Дали производот е посен?
Дали производот содржи опасна супстанција?
Дали производот е органски?

Нутритивни факти