Податоци за GTIN 05319991050037

Податоци за производот
Глобален број на трговската единица 05319991050037     
Име на брендот Лаки гриц
Име на брендот (латиница) Laki gric
Име на производот Солени грицки со ким
Тип на бар код симбологија GS1-13 (EAN-13)
Земја на потекло (ISO код) Македонија
Земји каде што се продава производот
MK,
Име на компанијата провајдер на податоците ЛАКИ-ГРИЦ ДООЕЛ
GLN на компанијата провајдер на податоците 5319991050006
Име на производителот ЛАКИ-ГРИЦ ДООЕЛ
GLN на производителот 5319991050006
Статус на производот Корекција на податоците за производот
 
       

Индикатори

Дали производот е наменет за крајниот потрошувач (на местото на продажба)?

Дали производот е на основно ниво во хиерархијата на производи?


Дали производот е со променлива мера?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на нарачка (да биде нарачан)?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на испорака (дистрибуција)?

Дали производот може да се фактурира?

Опис и класификација


Категоризација на производот
Сегмент:
50000000 - Храна/Пијалоци/Тутун

Фамилија: 50220000 - Производи од житарици/зрна од житарици

Класа: 50221200 - Производи од преработени житарици

Група (brick): 10000600 - Различни пакувања на производи од преработени житарици

Пакување на производот

Хиерархиска конфигурација на производот Единечен производ
Бруто тежина 60 g
Дали производот има пакување кое се враќа?
Дали пакувањето се рециклира?
Дали производот доделен batch/lot?
Дали производот може да се врати доколку не е продаден?

Датуми и животен век на производот


Датум на внес на валидни информации за производот 04/03/2020
Датум кога производот станува достапен 04/03/2020
Датум на последна промена на производот 04/03/2020
Сезона во која е достапен производот? цела година

Складирање и користење


Упатство за складирање/користење
Упатство за складирање/користење
Да се чува на суво, студено и темно место


Состав и алергени

Состојки
Состојки
Брашно Тип (т-500), сол, минерална вода, ким, кикирики, ким, растително масло и прашок за печиво. Се пржи во палмино масло


Агенција која го контролира дефинирањето на алергенсите Агенција за храна и ветеринарство
Дали производот е вегетаријански?
Дали производот е вегански?
Дали производот е посен?
Дали производот содржи опасна супстанција?
Дали производот е органски?

Нутритивни факти