Најпребаруван производ и компанија за месец Април 2019
GS1 Македонија  | 27.05.2019

Најпребаруван производ во GS1 Каталогот за месец Април 2019 е ПРОАФТОЛ на АПИ МЕЛ ДООЕЛ - Охрид, а најпребарувана компанија е РИО ДООЕЛ - Скопје