Најпребаруван производ и компанија за месец Март 2019
GS1 Македонија  | 27.05.2019

Најпребаруван продукт во месец Март 2019 година во GS1 Каталогот е MAXTE долна облека на ЛОЛА-ТЕКСТ ДООЕЛ, Виница, а најпребарувана компанија е ФОБАСКОМПАНИ ДОО, Скопје