Податоци за GTIN 05310236001050

Податоци за производот
Глобален број на трговската единица 05310236001050     
Име на брендот ДИНАМО-ХИТ
Име на брендот (латиница) DINAMO-HIT
Име на производот розетна лимена f130\rosette tin f130
Тип на бар код симбологија GS1-13 (EAN-13)
Земја на потекло (ISO код) Македонија
Земји каде што се продава производот

Име на компанијата провајдер на податоците ДИНАМО-ХИТ ДОО - ВЕЛЕС
GLN на компанијата провајдер на податоците 5319991037007
Име на производителот ДИНАМО-ХИТ ДОО - ВЕЛЕС
GLN на производителот 5319991037007
Тарифен број 7307998000
Статус на производот Додаден за прв пат
 
       

Индикатори

Дали производот е наменет за крајниот потрошувач (на местото на продажба)?

Дали производот е на основно ниво во хиерархијата на производи?


Дали производот е со променлива мера?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на нарачка (да биде нарачан)?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на испорака (дистрибуција)?

Дали производот може да се фактурира?

Опис и класификација


Категоризација на производот
Сегмент:
83000000 - Градежни материјали

Фамилија: 83010000 - Градежни материјали

Класа: 83011900 - Запечатување и метално прицврстување

Група (brick): 10003195 - Различни пакувања на материјали за запечатување и метално прицврстување

Пакување на производот

Хиерархиска конфигурација на производот Единечен производ
Дали производот има пакување кое се враќа?
Дали пакувањето се рециклира?
Дали производот доделен batch/lot?
Дали производот може да се врати доколку не е продаден?

Датуми и животен век на производот


Датум на внес на валидни информации за производот 07/11/2019
Датум кога производот станува достапен 29/01/2016
Датум на последна промена на производот 07/11/2019
Сезона во која е достапен производот? цела година

Складирање и користење


Состав и алергени

Дали производот е вегетаријански?
Дали производот е вегански?
Дали производот е посен?
Дали производот содржи опасна супстанција?
Дали производот е органски?

Нутритивни факти

  
 • ДИНАМО-ХИТ сет црн фарбан f80 Потера

 • ДИНАМО-ХИТ сет црн фарбан f80 Агродил

 • ДИНАМО-ХИТ црно лонче f80

 • ДИНАМО-ХИТ т-рачва фарбана црна f80

 • ДИНАМО-ХИТ редукција фарбана црна f120/200 1.5мм

 • ДИНАМО-ХИТ редукција фарбана црна f120/80 1.5мм

 • ДИНАМО-ХИТ редукција фарбана црна f120/150 1.5мм

 • ДИНАМО-ХИТ редукција фарбана црна f120/130 0.5мм

 • ДИНАМО-ХИТ розетна црна без капак f150

 • ДИНАМО-ХИТ вентилациона розетна бела f120 Босна

 • ДИНАМО-ХИТ вентилациона розетна кафена f120 Босна

 • ДИНАМО-ХИТ вентилациона розетна црна f120 Босна

 • ДИНАМО-ХИТ вентилациона розетна прохром f120 Босна

 • ДИНАМО-ХИТ вентилациона розетна цинкована f120 Босна

 • ДИНАМО-ХИТ розетна цинкована f120 Босна

 • ДИНАМО-ХИТ розетна прохром f120 Босна

 • ДИНАМО-ХИТ розетна црна f120/80

 • ДИНАМО-ХИТ розетна црна f120 Босна

 • ДИНАМО-ХИТ розетна црна f80 праш.

 • ДИНАМО-ХИТ розетна црна f80 вод.

 • ДИНАМО-ХИТ розетна црна f120 праш.

 • ДИНАМО-ХИТ розетна кафена f80

 • ДИНАМО-ХИТ розетна бела f80

 • ДИНАМО-ХИТ розетна бела f150 Босна

 • ДИНАМО-ХИТ розетна кафена f120 Босна

 • ДИНАМО-ХИТ розетна бела f120 Босна

 • ДИНАМО-ХИТ розетна лимена f130

 • ДИНАМО-ХИТ розетна бела без капак f120

 • ДИНАМО-ХИТ розетна кафена без капак f120

 • ДИНАМО-ХИТ розетна лимена f150

 • ДИНАМО-ХИТ розетна лимена f120

 • ДИНАМО-ХИТ розетна црна f150

 • ДИНАМО-ХИТ розетна кафена f150

 • ДИНАМО-ХИТ розетна бела f150

 • ДИНАМО-ХИТ розетна бела f130

 • ДИНАМО-ХИТ розетна кафена f130

 • ДИНАМО-ХИТ розетна црна f130

 • ДИНАМО-ХИТ розетна црна f120

 • ДИНАМО-ХИТ розетна бела f145

 • ДИНАМО-ХИТ розетна кафена f120

 • ДИНАМО-ХИТ розетна бела f120