Најпребаруван производ и компанија за месец Февруари 2019
GS1 Македонија  | 21.03.2019

Најпребаруван производ во GS1 Каталогот на артикли на македонските компании за месец Февруари 2019 е ЧОКО СТОБИ ФЛИПС – флипс 30 гр. од П.И ВИТАМИНКА А.Д - ПРИЛЕП, а најпребарувана компанија е РИО ДООЕЛ - СКОПЈЕ.