Најпребаруван производ и компанија за месец Ноември 2018
GS1 Македонија  | 19.12.2018

Најпребаруван производ во GS1 Каталогот на артикли на македонските компании за месец Ноември 2018 е СИНА УМА - глина 500 гр.од ПЕЛИВАР КАМЕН ДООЕЛ - СКОПЈЕ, а најпребарувана компанија е е ПЛЕЖЕР ДООЕЛ - КРИВА ПАЛАНКА.