Најпребаруван производ и компанија за месец Септември 2018
GS1 Македонија  | 30.10.2018

Најпребаруван производ за месец Цептември 2018 година е СТОЈНЕВИ сапун од козјо млеко 100 гр, а нејпребарувана компанија е ИНТЕГРАЛ ДООЕЛ - Тетово