Податоци за GTIN 05310008005095

Податоци за производот
Глобален број на трговската единица 05310008005095     
Име на брендот Тиквеш
Име на брендот (латиница) Tikves
Име на производот шардоне special selection 0.75 L
Тип на бар код симбологија GS1-13 (EAN-13)
Земја на потекло (ISO код) Македонија
Земји каде што се продава производот
MK,
Име на компанијата провајдер на податоците ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - СКОПЈЕ
GLN на компанијата провајдер на податоците 5310008000007
Име на производителот ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - СКОПЈЕ
GLN на производителот 5310008000007
Статус на производот Корекција на податоците за производот
Карактеристики  
       

Индикатори

Дали производот е наменет за крајниот потрошувач (на местото на продажба)?

Дали производот е на основно ниво во хиерархијата на производи?


Дали производот е со променлива мера?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на нарачка (да биде нарачан)?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на испорака (дистрибуција)?

Дали производот може да се фактурира?

Опис и класификација


Категоризација на производот
Сегмент:
50000000 - Храна/Пијалоци/Тутун

Фамилија: 50200000 - Пијалоци

Класа: 50202200 - Алкохолни пијалоци

Група (brick): 10000276 - Вино - негазирано
Декларација на производот (без состојки)
Декларација
Шардоне е квалитетно суво бело вино со интензивна прозрачна златно-жолта боја, со арома на цитрон, ананас, банана и диња. Се одликува со полно тело и со долга и елегантна горчливa завршница.

Пакување на производот

Хиерархиска конфигурација на производот Единечен производ
Волумен 750 ml
Дали производот има пакување кое се враќа?
Дали пакувањето се рециклира?
Дали производот доделен batch/lot?
Дали производот може да се врати доколку не е продаден?

Датуми и животен век на производот


Датум на внес на валидни информации за производот 15/12/2018
Датум кога производот станува достапен 06/07/2018
Датум на последна промена на производот 15/12/2018
Сезона во која е достапен производот? цела година

Складирање и користење


Минимална температура на која производот може да се складира 10 C
Максимална температура на која производот може да се складира 12 C
Упатство за подготовка на производот
Подготовка
Се служи разладено на температура од 10 до 12 степни

Состав и алергени

Состојки
Состојки
Шардоне


Агенција која го контролира дефинирањето на алергенсите Агенција за храна и ветеринарство
Број на решение издадено од АХВ 16-1406/17
Процент на алкохол 13.5
Дали производот е вегетаријански?
Дали производот е вегански?
Дали производот е посен?
Дали производот содржи опасна супстанција?
Дали производот е органски?

Нутритивни факти

Материјали за рециклирање

  
 • Т'га за југ вранец 3 L

 • Т'га за југ вранец 0.75 L

 • Тиквеш Мерло Special Selection 0.75 L

 • Т'га за југ вранец 0.187L

 • Alexandria каберне совињон 0.187 L

 • Alexandria Cuvée суво розе вино со контролирано потекло 0,187 l

 • Бела Вода суви бело вино со географска ознака 0.75l

 • Alexandria Cuvée суво бело вино со контролирано потекло од тиквешкото виногорје 0.75L кутија

 • Александрија сет од три вина (бело, розе и црвено)

 • ТКИВЕШКО БЕЛО Суво бело вино со контолирано потекло 3л

 • ТИКВЕШКО РОЗЕ Полусуво розе вино со контролирано потекло од тиквешкото виногорје 3.5 л

 • ТИКВЕШКО ЦРВЕНО Суво црвено вино со контолирано потекло 3,5 л

 • БАРОВО Суво бело вино со контолирано потекло од тиквешкото виноградје 0,75 л

 • БАРОВО Суво црвено вино со контолирано и гарантирано потекло од тиквешкото виноградје 0,75

 • АЛЕКСАНДРИЈА КУВЕ Квалитетно суво црвено вино 0,75 л

 • БЕЛА ВОДА Суво црвено вино со геогравска ознака, берба 2015 0.75 л

 • ТЕМЈАНИКА КЛАСИК Квалитетно полусуво бело вино 0.187 л

 • Alexandria Cuvee Суво бело вино со контолирано потекло од тиквешкото виноградје 0,187 л

 • СМЕДЕРЕВКА Суво бело вино со геогравска ознака 1л

 • Alexandria Cuvée суво бело вино со контолирано потекло од тиквешкото виноградје 0,75 л

 • БЕЛАН Суво бело вино со контолирано потекло од тиквешкото виноградје 0,75 л

 • ВИОЊЕ СПЕШЛ СЕЛЕКШН Суво бело вино со геогравска ознака 0,75 л

 • Тиквеш Розе 1 L

 • ГРАНАЖ БЛАН Суво бело вино со контолирано потекло од тиквешкото виноградје 0,75 л

 • Тиквеш шардоне класик 0.75 L

 • ВРАНЕЦ Полусуво црвено вино 1л

 • ТЕМЈАНИКА СПЕШЛ СЕЛЕКШН Суво бело вино со контролеирано потекло од тиквежкото виногорје 0.75 л

 • Тиквеш картошија класик 0.75l

 • Тиквеш Вранец & мерло класик 0.75 L

 • Тиквеш шардоне special selection oak edition 0.75 L

 • Alexandria Cuvée црвено 0.187 L

 • Alexandria полусуво розе вино со контролирано потекло од тиквешкото виногорје 0,187l

 • Тиквеш Каберне франк спешл селекшн 0.75 L

 • Тиквеш совињон бланк special selection 0.75 L

 • Тиквеш Каберне совињон и мерло Special Selection Oak Edition 0.75 Л

 • Александриа розе 0,75 Л

 • Тиквеш каберне совињон Special Selection 0.75 Л

 • Тиквеш плавец special selection 0.75 Л

 • Тиквеш шардоне special selection 0.75 L

 • Тиквеш вранец special selection 0.75 L

 • КАВАДАРКА Суво црвено вино со контролирано потекло 1л

 • Александрија Куве розе 0,75 Л

 • Тиквеш темјанка класик 0.75 L

 • Александрија Куве црвено 0.75 L

 • Тиквеш мускат отонел special selection 0.75L

 • Вино од југ Вранец- суво црвено вино со контролирано потекло од тиквешкото виногорје 2л

 • Вино од Југ Суво бело вино со контролирано потекло 2л

 • Тиквеш Траминец Класик 0.75l

 • Тиквеш Розе Класик 0.75l

 • Тиквеш Вранец Класик 0.75l