Податоци за GTIN 05319991266759

Податоци за производот
Глобален број на трговската единица 05319991266759     
Име на брендот ВИЛАМЕТ
Име на брендот (латиница) VILAMET
Име на производот ролована вишна
Тип на бар код симбологија GS1-13 (EAN-13)
Земја на потекло (ISO код) Македонија
Земји каде што се продава производот
MK,
Име на компанијата провајдер на податоците ВИЛАМЕТ ДООЕЛ - КРИВА ПАЛАНКА
GLN на компанијата провајдер на податоците 5319991266001
Име на производителот ВИЛАМЕТ ДООЕЛ - КРИВА ПАЛАНКА
GLN на производителот 5319991266001
Статус на производот Корекција на податоците за производот
 
       

Индикатори

Дали производот е наменет за крајниот потрошувач (на местото на продажба)?

Дали производот е на основно ниво во хиерархијата на производи?


Дали производот е со променлива мера?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на нарачка (да биде нарачан)?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на испорака (дистрибуција)?

Дали производот може да се фактурира?

Опис и класификација


Категоризација на производот
Сегмент:
50000000 - Храна/Пијалоци/Тутун

Фамилија: 50100000 - Овошје/Зеленчук/јаткасто овошје/семки - припремено/процесирано

Класа: 50102000 - Овошје - подготвено/процесирано

Група (brick): 10000205 - Овошје - подготвено/процесирано (со краток рок на употреба)
Декларација на производот (без состојки)
Декларација
Произведен од квалитетно овошје

Пакување на производот

Хиерархиска конфигурација на производот Единечен производ
Дали производот има пакување кое се враќа?
Дали пакувањето се рециклира?
Дали производот доделен batch/lot?
Дали производот може да се врати доколку не е продаден?

Датуми и животен век на производот


Датум на внес на валидни информации за производот 29/11/2019
Датум кога производот станува достапен 09/02/2018
Датум на последна промена на производот 29/11/2019
Сезона во која е достапен производот? цела година

Складирање и користење


Упатство за складирање/користење
Упатство за складирање/користење
Да се чува на температура до 4 степени.
Рок на употреба 5 дена


Состав и алергени

Состојки
Состојки
Вишна


Агенција која го контролира дефинирањето на алергенсите Агенција за храна и ветеринарство
Дали производот е вегетаријански?
Дали производот е вегански?
Дали производот е посен?
Дали производот содржи опасна супстанција?
Дали производот е органски?

Нутритивни факти