GS1 Каталог

GS1 Каталогот на артикли на македонските компании е проект на GS1 Македонија за промовирање на македонските компании и производи.
Нашата цел е да ја зголемеме видливоста на прозиводите на Интернет на македонските компании, преку дигитализирање на продуктите, нивно опишување по меѓународни стандарди и со тоа да ги подготвиме компаниите за иднината на трговијата - онлајн продажбата.
GS1 Каталогот е БЕСПЛАТЕН за сите членки на GS1 Македонија.

Дигитализирање на производи

Фотографирање на продукти

Промовирање

Верификација

API

Контакт