Податоци за GTIN 05318000025011

Податоци за производот
Глобален број на трговската единица 05318000025011     
Име на брендот Палачинките на капетанот
Име на брендот (латиница) Palacinkite na kapetanot
Име на производот палачинки смеса во прав 350g
Тип на бар код симбологија GS1-13 (EAN-13)
Земја на потекло (ISO код) Македонија
Земји каде што се продава производот
MK,
Име на компанијата провајдер на податоците ПАКАП ПК ПРОМ ДООЕЛ - СТРУМИЦА
GLN на компанијата провајдер на податоците 5318000025004
Име на производителот ПАКАП ПК ПРОМ ДООЕЛ - СТРУМИЦА
GLN на производителот 5318000025004
Статус на производот Корекција на податоците за производот
 
       

Индикатори

Дали производот е наменет за крајниот потрошувач (на местото на продажба)?

Дали производот е на основно ниво во хиерархијата на производи?


Дали производот е со променлива мера?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на нарачка (да биде нарачан)?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на испорака (дистрибуција)?

Дали производот може да се фактурира?

Опис и класификација


Категоризација на производот
Сегмент:
50000000 - Храна/Пијалоци/Тутун

Фамилија: 50180000 - Леб и пекарски производи

Класа: 50182300 - Различни пакувања на леб/пекарски производи

Група (brick): 10000598 - Различни пакувања на леб/пекарски производи
Декларација на производот (без состојки)
Декларација
Смеса за 18 палачинки со обем 20cm

Пакување на производот

Хиерархиска конфигурација на производот Единечен производ
Нето тежина 350 g
Дали производот има пакување кое се враќа?
Дали пакувањето се рециклира?
Дали производот доделен batch/lot?
Дали производот може да се врати доколку не е продаден?

Датуми и животен век на производот


Датум на внес на валидни информации за производот 09/11/2020
Датум кога производот станува достапен 09/11/2020
Датум на последна промена на производот 09/11/2020
Сезона во која е достапен производот? цела година

Складирање и користење


Упатство за подготовка на производот
Подготовка
Производот се приготвува со додавање вода.

Состав и алергени

Агенција која го контролира дефинирањето на алергенсите Агенција за храна и ветеринарство
Дали производот е вегетаријански?
Дали производот е вегански?
Дали производот е посен?
Дали производот содржи опасна супстанција?
Дали производот е органски?

Нутритивни факти